Poradniki

dla chorych na łuszczycę


Zadaniem tych publikacji jest dostarczenie osobom zainteresowanym pewnej ilości informacji o charakterze naukowo-medycznym, które w żadnym przypadku nie mogą zastąpić porad lekarza. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody wynikłe z lektury lub mylnej interpretacji treści danej publikacji.





Poradnik dla chorego na łuszczycę   480kB
Katarzyna Łoza, Renata Miturska, Adam Borzęcki
Lublin 2009

Pacjent poinformowany. Łuszczyca.   480kB
We współpracy z: BIOGEN

Poradnik dla chorego na łuszczycę   480kB
Katarzyna Łoza, Bogusław Wach, Adam Borzęcki
Lublin 1999