Co to jest Manifest Pacjentów Chorych na Łuszczycę?

Manifest Pacjentów dotkniętych łuszczycą ma na celu poprawienie jakości życia ludzi cierpiących na tę chorobę. 


Został opracowany przez Komitet Ambasadorów Chorych na Łuszczycę (PAC) założony w lutym 2003 r. PAC to grupa osób, które od lat cierpią na łuszczycę. Jej członkowie posiadają głęboką wiedzę na temat opieki nad osobami dotkniętymi tą chorobą, zbadali problemy, z jakimi osoby te się spotykają, oraz zwrócili uwagę na niektóre z niezaspokojonych potrzeb tej grupy pacjentów.

Manifest Pacjentów Chorych na Łuszczycę


Aby poprawić jakość życia osób cierpiących na łuszczycę na całym świecie, pacjenci i organizacje pacjentów wzywają decydentów, pracowników służby zdrowia oraz społeczeństwo, aby zapewnili osobom dotkniętym łuszczycą:

  • by nigdy nie spotkały się z wyłączeniem z życia społecznego bądź dyskryminacją z powodu wyglądu skóry (Prawa Podstawowe),
  • zrozumienie, że doskonała jakość życia stanowi realistyczny cel terapii, i tam gdzie to konieczne, otrzymały leczenie ukierunkowane na aspekt zarówno emocjonalny, jak i fizyczny tej choroby (Spełnianie Potrzeb),
  • uzyskanie wiedzy o chorobie, tak by jej skutki dawały się kontrolować w największym możliwym zakresie (Wsparcie Edukacyjne),
  • możliwość nawiązywania pozytywnych więzi pacjenta z lekarzem, ze zwróceniem uwagi na wartościowy wkład pacjenta w decyzje o najodpowiedniejszym sposobie leczenia choroby (Współpraca Pacjent - Lekarz),
  • łatwy dostęp do najlepszej opieki i odpowiedniego leczenia wykorzystując pełny zakres możliwości ochrony zdrowia, gdzie decyzje o sposobach leczenia nie będą uzależnione wyłącznie od lokalizacji bądź budżetów (Dostęp do Najodpowiedniejszych Metod Leczenia),
  • otrzymanie wsparcia w postaci powszechnej edukacji, tak by rozproszyć fałszywe poglądy na temat tej choroby (Podnoszenie Stanu Świadomości i Walka z Ignorancją),
  • by mogły oczekiwać przełomowych badań dotyczących fizycznych, psychologicznych i społecznych aspektów tej choroby (Zobowiązanie do Badań).              

Aby przeczytać cały Manifest Pacjentów Chorych na Łuszczycę kliknij tutaj.

Do przeczytania tego dokumentu będzie potrzebny program Adobe Acrobat – jeżeli go jeszcze nie posiadasz możesz pobrać Adobe Acrobat ze strony internetowej Acrobat.