EUROPEAN FEDERATION OF PSORIASIS ASSOTIATIONS
Oto kilka informacji o tej organizacji:

EUROPSO

Czym jest?
        Zostało założone w listopadzie 1988 i jest Federacją Chorych na Łuszczycę. Działa na terenie całej Europy. Ma bliskie więzi w szerokim świecie z organizacjami podobnego typu:

Po co jest?
        By dążyć do socjalnej i ekonomicznej integracji chorych na łuszczycę w Europie przez m.in. rozwiewanie uprzedzeń i wszystkich form dyskryminacji przeciwko cierpiącym na łuszczycę.
Rozwijać i ulepszać leczenie łuszczycy, prowadzić badania nad przyczynami i konsekwencjami choroby.
Promować kontakty i współdziałanie pomiędzy narodowymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami, dążąc do wspólnych celów.
Ulepszać jakość życia chorych na łuszczycę i ich rodzin.
Uzyskiwać poparcie z Unii Europejskiej i innych europejskich i międzynarodowych instytucji.

Wizerunek
        Jest silnym ambasadorem i negocjatorem dla chorych na łuszczycę w Europie.
Działania EUROPSO są skierowane szczególnie w kierunku podniesienia znaczenia problemu choroby wśród organów władzy, organizacji zdrowotnych, firm i mediów.

Misja
        W celu osiągnięcia określonej wizji przeznaczeniem organizacji jest podnosić świadomość o psychologicznych, medycznych i finansowych potrzebach chorych u decydentów ze świata polityki i administracji.

Działania
        Popieranie jednakowego dostępu do leczenia i informacji dla wszystkich pacjentów oraz wspieranie działalności i zakładanie stowarzyszeń we wszystkich krajach europejskich.

Kraje członkowskie:
        Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Finlandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.


Contact information

EUROPSO
Rolf Dybwad
Uglevegen 23
N-7500 Stjordal
Norway

GSM: +47 94897772
E-mail : secretary@europso.eu
Website : http://europso.eu/