Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie zwraca się z gorącą prośbą o wspomożenie naszej działalności, która jest nastawiona na niesienie pomocy ludziom chorym i nie posiadających odpowiednich środków na leczenie. Przypadłość nasza wymaga leczenia długotrwałego, ambulatoryjnego, wspieranego wyjazdami do sanatoriów. Stowarzyszenie usiłuje organizować tego typu kuracje w Nałęczowie. Niesie pomoc pacjentom, również z innych miast Polski, gdzie posiada swoje Oddziały Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę. Jest to jednak działalność wymagająca dużych nakładów finansowych. Nie prowadzimy bowiem działalności gospodarczej, utrzymujemy się tylko ze składek członkowskich, które są niewielkie. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach również ludzi starszych, rencistów, emerytów, młodzież szkolną i studencką, ludzi o bardzo niskich dochodach, których duży procent wydatków pochłaniają leki. Jak wiadomo, łuszczyca jest jedną z trudno wyleczalnych chorób społecznych o różnych postaciach i nasileniu (od łagodnej do ciężkiej) utrudniającej codzienne życie chorego (np.łuszczyca stawowa, która powoduje dysfunkcję układu ruchowego). Przewlekłe dermatozy z zapaleniem skóry mogą skutecznie łagodzić jedynie leki stosowane zewnętrznie, a także zabiegi fizykoterapii (naświetlania) oraz lecznicze kąpiele wodne z dodatkiem preparatów wspomagających leczenie. Z przykrością stwierdzamy, że nie otrzymujemy, pomimo naszych starań, dofinansowania ze strony władz samorządowych i odpowiedzialnych za zdrowie obywateli. Dlatego, że jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi dobrej woli, o ograniczonych możliwościach działania, apelujemy do Państwa o wsparcie finansowe. Licząc na Państwa przychylność i życzliwość z góry dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb.

Poniżej podajemy konto Stowarzyszenia:

 

     BANK PEKAO S.A. III O/ LUBLIN

        04 1240 2382 1111 0000 3895 2252